Sociaal-emotionele ontwikkeling

Uitgangspunt van Spelen buitenshuis is dat een veilige gehechtheid van belang is voor het emotionele welbevinden van kinderen. Jonge kinderen hebben hun verzorgers nog nodig om te overleven en om zich emotioneel veilig te voelen maar ook als voorbeeld.

Spelen staat centraal bij Spelen buitenshuis. Spelenderwijs kunnen kinderen leren en ontwikkelen.  De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen.

Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

De vaardigheden zoals deze zijn omschreven in de ontwikkelingsdoelen in de handleiding zijn gericht op het omgaan met eigen gevoelens, de omgang met de pedagogisch medewerker en de omgang met andere kinderen. De activiteiten geven de kans positief voorbeeldgedrag te laten zien met betrekking tot sociale competentie. .

 Puk heeft hierbij vaak een rol voor kinderen in de dreumes- en peuterleeftijd. Bijvoorbeeld doordat de pedagogisch medewerker vraagt of de kinderen Puk willen troosten of helpen, ervaringen met hem delen of hem helpen om een probleem of een conflict op te lossen.

De ontwikkelingsdoelen zijn ontleend aan de acht gedragscategorieën van sociale competentie van de Cotan-gecertificeerde Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) (Joosten, 2007), die op veel basisscholen gebruikt wordt en welke ook ten grondslag liggen aan de observatielijst Zo Doe Ik (2006).

Veel activiteiten zijn gericht op samen een spel doen, samen zingen of samen bewegen, waardoor het saamhorigheidsgevoel in de groep wordt vergroot.

Daarnaast stimuleren verschillende activiteiten in de grote of kleine groep kinderen om onderling samen te werken, beurten te verdelen, naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen.

Een kijkje komen nemen?

Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis.
Hiervoor nemen wij graag de tijd.

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam(Vereist)