Klachten & opmerkingen

Klachten & opmerkingen

Het is altijd mogelijk dat een ouder niet tevreden is over onze dienstverlening of een ouder een suggestie ter verbetering wil doen. Dit horen wij graag, zodat wij onze dienstverlening, waar nodig, kunnen verbeteren/ optimaliseren.

Vaak leidt een open gesprek al tot een passende oplossing. Dit gesprek kan plaatsvinden met een van de medewerkers / manager. Indien het gesprek niet leidt tot een oplossing of de ouder de klacht niet wil bespreken, dan is er de mogelijkheid tot het invullen van het interne Verbeter Inbreng Probleem (VIP) formulier zoals hiernaast weergegeven.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u informatie, advies en mediation aanvragen bij Klachtloket Kinderopvang.

Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Spelen buitenshuis is met ingang van 1 februari 2019 aangesloten bij de geschillencommissie.

Download hier ons klachtenregelement.

Een kijkje komen nemen?

Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis.
Hiervoor nemen wij graag de tijd.

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam(Vereist)