Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang gesteld zijn:

Emotionele veiligheid

Wij bieden kinderen een gevoel van veiligheid. Als een kind zich emotioneel veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. Bij Kinderdagopvang Spelen buitenshuis creëren we een gezellige, kindvriendelijke en stabiele omgeving, waarin uw kind zich heerlijk kan ontspannen. Er zijn allerlei aspecten die dit beïnvloeden, maar proberen vooral, zoveel als mogelijk, dit door vaste leid(st)ers op een groep te plaatsen.

Ontwikkelen van sociale competenties

In de kinderopvang leren kinderen al op vroege leeftijd relaties aan te gaan en sociale vaardigheden oefenen, zoals het zich kunnen verplaatsen in een ander, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen.  

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Door middel van spelelementen en de wil om te ontdekken krijgen jonge kinderen een beeld van hun omgeving. Bij Spelen buitenshuis zorgen wij ervoor dat het speelgoed- en activiteitenaanbod aansluit bij de interesse van de kinderen en het ontwikkelingsniveau dat zij hebben.

Eigen maken van waarden en normen

De morele ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door de wijze waarop de leid(st)ers zich gedragen en hun houding. Door de reacties van de pedagogisch medewerkers ervaren de kinderen de grenzen van goed en slecht, van ‘anders’ en van mogen en moeten.  

Basisbehoeften, ontwikkeling en respect

Naast deze opvoedingsdoelen zorgen wij voor invulling van de belangrijke basisbehoeften zoals voeding, slaap, aandacht, genegenheid en hygiëne. Wij stimuleren daarnaast zelfredzaamheid, sociaal gedrag, begrip, respect voor mens, dier en natuur en normen en waarden.  

Een kind heeft het recht om geaccepteerd en gerespecteerd te worden. Gevoelens worden serieus genomen. Wij handelen in het belang van het kind en zorgen ervoor dat het kind centraal staat.  

Onze unieke kernpunten

  • Wij proberen met de kinderen zoveel mogelijk buiten te verblijven en te spelen;
  • Wij werken in ons spel en in creativiteit met natuurlijke materialen;
  • Wij stimuleren de omgang en verzorging van dieren;
  • Wij maken regelmatig uitstapjes naar voor de kinderen interessante of leuke plekken;
  • Wij bieden Yoga, Dans en Muziek lessen.
  • Wij ondernemen veel groepsactiviteiten om de saamhorigheid te stimuleren;
  • Wij laten kinderen op een speelse manier kennis maken met groeien en bloei

Een kijkje komen nemen?

Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis.
Hiervoor nemen wij graag de tijd.

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam(Vereist)