Inschrijven

Schrijf je nu in!

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Als er een kindplaats beschikbaar is, wordt u op de hoogte gesteld en wordt er een plaatsingsovereenkomst opgesteld, deze dient u binnen twee weken te retourneren. Als de getekende contracten in ons bezit zijn, is de opvangplaats voor u gereserveerd. Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Vaste kinderopvang

Wekelijkse opvang op vaste dag of dagdelen, met een minimum van 2 dagdelen á 5,5 uur. Per dag wordt minimaal 5,5 uur opvang afgenomen. Mits de kind-leid(st)erratio het toelaat, kan men gebruik maken van ruildagen. Aanvragen voor opvang van andere dagen of het minderen van dagen kan digitaal ingediend worden bij de administratie.

Flexibele kinderopvang

Voor ouders die volgens een dienstenrooster werken, zoals in de zorg of productie, bieden wij flexibele opvang aan. U heeft dan de mogelijkheid om te kiezen voor een flexibel urenbundelcontract. Dat wil zeggen dat u zelf kunt bepalen op welke dagen u de flexibele dagen inzet mits de kind-leid(st)er-ratio het toelaat.

Ouders die bij ons een vast kinderdagopvang-contract hebben kunnen ook gebruik maken van incidentele opvang. Deze kunt u dus als extra dag / dagdeel afnemen (waarbij een dagdeel 5,5 uur is )

 

Uw kind kan bijvoorbeeld de ene week de donderdag komen en de ander week bijvoorbeeld op dinsdag. Het aanleveren van een maandelijks rooster is ook mogelijk. Flexibele opvang is wel aan regels gebonden, te weten:

  • Uw kind komt elke week een minimum van 2 dagdelen, of een maandgemiddelde van 2 x per week.
  • De gewenste dagen dienen een minimaal een week van tevoren, per mail aangeleverd te worden via ons ouderportaal of middels de mail. De leidinggevende van kinderdagverblijf Spelen buitenshuis kijkt wat ingepland kan worden.
  • Het is dus mogelijk dat een dag(deel) niet door kan gaan, omdat de groepsgrootte dat niet toestaat. Wanneer een dag(deel) niet mogelijk is, kijken we of we een andere optie die week aan kunnen bieden.
  • De optie(s) worden door de ouder bekeken en mogelijk ingevuld. Dit geeft de ouder vervolgens aan ons door.

Het niet kunnen plaatsen, op een bepaald dagdeel, heeft te maken met eisen/regels van de GGD over de groepsgrootte, waar wij ons als kinderdagverblijf aan moeten houden.

Een kijkje komen nemen?

Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis.
Hiervoor nemen wij graag de tijd.

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam(Vereist)