Voorschoolse peuteropvang

Peuteropvang 2-4 jaar

Bent u op zoek naar een voorschoolse peuteropvang voor uw kind van 2 t/m 4 jaar. Spelen buitenshuis biedt een totaal programma voor alle kinderen. U bent van harte welkom op een van onze peuteropvang locaties voor een kennismaking. Wij hebben nog enkele plekjes beschikbaar.

Wat is VE?

Voorschoolse educatie (VE indicatie). VE is gericht op kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 

Op onze peutergroepen komt uw kind (2-4 jaar) 40 schoolweken per jaar spelenderwijs leren. Onze betrokken en enthousiaste pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling en begeleiden de peuters bij het ontdekken, ontwikkelen en “samen” spelen. Op deze manier krijgt uw kind een fijne start op de basisschool.

Spelen buitenshuis werkt met de methode ‘Uk & Puk’ en bestaat uit verschillende thema’s, waar uw kind een aantal weken mee aan de slag gaat.

Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen.

Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Door de activiteiten die je peuter binnen de thema’s doet maakt hij of zij kennis met begrippen als: groot en klein, dichtbij en ver weg, boven en onder, naast en in. De liedjes die we samen zingen stimuleren de spraak- en taalontwikkeling en leren je peuter beginnend tellen, vriendjes maken, delen, op de beurt wachten en te bewegen op muziek wat goed is voor de lichamelijke ontwikkeling.

Aantal opvang uren

Iedere peuter in Nederland heeft recht op peuteropvang. Ongeacht of u werkzaam bent of niet.

Op hoeveel uur opvang u recht heeft is afhankelijk van de gemeente waarin u woont en of uw kindje wel of geen advies heeft ontvangen voor voorschoolse educatie. Het advies word gegeven door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.  

Gemeente IJsselstein
Met VE indicatie 16 uur peuteropvang
Zonder VE indicatie 10 uur peuteropvang

Gemeente Amsterdam
Met en zonder VE indicatie 16 uur. 

 

.

Kosten

De belastingdienst of de gemeente waarin u woonachtig bent betaald een deel van de opvangkosten. Voor welke vergoeding u in aanmerking komt, verschilt per situatie:

  • Als beide ouders werken of een opleiding, cursus of traject naar werk volgen: u kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen.
  • Als één of beide ouders geen betaald werk heeft: dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peutergroep met voorschoolse educatie.

    Heeft u vragen of wilt u meer uitleg neem dan contact met ons op

Opvangmogelijkheden

Locatie ijsselstein

Maandag dinsdag en donderdag van 8:30-13:50 uur.

Locatie Amsterdam

Maandag t/m vrijdag verschillende opvangtijden

Andere opvangtijden in overleg mogelijk.  Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en beschikbaarheid

Een kijkje komen nemen?

Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis.
Hiervoor nemen wij graag de tijd.

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam(Vereist)