Risicovol buitenspelen

Spelen buitenshuis hecht veel waarde aan het buitenspelen en ontdekken.

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen. Ze leren hun eigen grenzen te herkennen, het stimuleert de cognitieve en motorische vaardigheden, kinderen doen ervaring op met falen en succes hebben. Onze buitenruimte wordt dan ook zo ingericht dat kinderen hier optimaal in kunnen ontwikkelen.

Waarom risicovol buitenspelen?

Eigen grenzen herkennen

In onze westerse wereld proberen we onze kinderen erg te beschermen. Kinderen kunnen heel goed hun eigen capaciteiten herkennen. Meestal zijn ze prima in staat om activiteiten waaraan ze fysiek of emotioneel nog niet aan toe zijn te vermijden.

Stimuleert motorische vaardigheden

Door veel buiten te spelen en risicovolle activiteiten te ondernemen wordt de grove motoriek, evenwicht, ruimtelijk inzicht en coördinatie versterkt. Wanneer kinderen dit niet oefenen zullen ze wat houterig of onhandig worden. Hierdoor ontstaan er juist sneller ongelukjes.

Stimuleert cognitieve vaardigheden

Uit onderzoek (Ross G. Alloway, Tracy Packiam Alloway, 2015) blijkt dat bij kinderen die veel activiteiten ondernemen waar een goed evenwicht voor nodig is het werkgeheugen wordt gestimuleerd. Denk aan activiteiten als balanceren of boompje klimmen.

Ervaringen opdoen met falen en succes hebben

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. Dit is een bekende uitspraak van Pipi Langkous en zouden we aan de kinderen moeten doorgeven. Door dingen uit te proberen kunnen kinderen hun eigen grenzen testen. Ze zullen soms falen, maar vaak ook succes hebben.

Misschien zien ze een ander kind in een klimrek klimmen en krijgen hierdoor het zelfvertrouwen om het ook te proberen. Wanneer je als pedagogisch medewerker of volwassenen steeds aangeeft dat iets niet mag omdat het te gevaarlijk is zullen kinderen dit alleen van jou horen. Ze kunnen het niet zelf aanvoelen of ervaren. Laat hen zelf maar eens de uitdaging aangaan.

Hoe kun je kinderen risicovol laten spelen?

Veel kinderen groeien op in de grote stad en krijgen hierdoor weinig kansen om echt lekker te ravotten. Het is jammer dat voor kinderdagverblijven vaak strenge eisen worden gesteld. Er gelden vaak allerlei regels, omdat we niet willen dat een kind op de kinderopvang gewond raakt. Spelen buitenshuis probeert kinderen binnen de gestelde regels het risicovol spelen wel bewust aan te bieden.

Juist als pedagogisch medewerker hebben we daarom een belangrijke taak om het buitenspelen te stimuleren en om bijvoorbeeld met de kinderen naar het park of bos te gaan. We kijken, spelen mee en observeren. Ook tellen we een keer tot tien en grijpen we niet te snel in wanneer een kind iets onderneemt. Kinderen doen het geen wat ze kunnen!

Een kijkje komen nemen?

Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis.
Hiervoor nemen wij graag de tijd.

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam(Vereist)