Veiligheid, Hygiëne en gezondheidsbeleid

Een veilige, gezonde en hygiënische omgeving. 

 

Kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk voor een gezonde, veilige en hygiënische omgeving. Dit betekent dat wij moeten voldoen aan de landelijke eisen van de GGD en een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid moeten uitvoeren. Ook moeten we jaarlijks – met een verslag – inzicht geven in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Spelen buitenshuis werkt met een risico-inventarisatie, Hierin is ieder mogelijk risico opgenomen, beschreven en zoveel mogelijk uitgesloten. 

Ook worden de maatregelen die getroffen moeten worden, indien het risico zich voordoet, helder beschreven. Daarnaast heeft Spelen buitenshuis een gedetailleerd veiligheidsbeleid waarin staat beschreven hoe de veiligheid word gewaarborgd. Als ouder wordt u 2 keer per jaar geïnformeerd over onze evaluaties via de maandelijkse nieuwsbrief indien er afwijkingen zijn.

Al onze beleid documenten zijn inzichtelijk op de locaties. 

Een kijkje komen nemen?

Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis.
Hiervoor nemen wij graag de tijd.

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam(Vereist)