Locatie Amsterdam

Persoonlijke aandacht

Vertrouwd gezicht

Natuurlijke Omgeving

Peuteropvang

Welkom bij Spelen buitenshuis Amsterdam.

Kinderdagopvang voor 0-2 jaar en 2-4 jaar aan de Laan van Vlaanderen 472, 1066 MV Amsterdam

Groepen:
De groepsgrootte per leeftijdsgroep is samengesteld:

Locatie Amsterdam:

Baby dreumes groep: de Aapjes:
9 kinderen met 2 of 3 pedagogisch medewerkers (aantal medewerkers is afhankelijk van het aantal kinderen per dag.
Bij 9 kinderen werken er 3 medewerkers. Bij 8 kinderen 2 medewerkers.

Baby dreumes: groep de Papegaaitjes:
8 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.

Peutergroepen: de Giraffen en de Tijgers 
15 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.

 

De leidster kind ratio is het aantal kinderen wat door een pedagogisch medewerker per dag mag worden opgevangen. Deze ratio is vastgesteld binnen de Wet Kinderopvang.

 

 • één pedagogisch medewerker per drie aanwezige kinderen tot 1 jaar

   

 • één pedagogisch medewerker per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar

   

 • één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar

   

 • één pedagogisch medewerker per acht aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar

   

 • één pedagogisch medewerker per tien aanwezige kinderen van 4-12 jaar

Vaste gezichten voor kinderen tot 1 jaar en vanaf 1 jaar

Aan kinderen in de leeftijd tot 1 jaar worden maximaal 2 vaste gezichten toegewezen. Dat betekend dat altijd minimaal 1 van deze 2 pm-ers werkt op de dagen dat het kind komt. (uitgezonderd verlof of ziekte van een van deze pedagogisch medewerkers) Hier geven wij vorm aan door 2 pm-ers aan te wijzen als de “vaste gezichten” die de hele week samen 5 weekdagen bezetten. 1 van deze pm-ers is dan op 2 vaste weekdagen aanwezig en de andere op 3 vaste weekdagen.   Minimaal 1 van deze 2 pedagogisch medewerkers is dan altijd aanwezig.

Aan kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar worden maximaal 2 vaste gezichten toegewezen. Dat betekend dat altijd minimaal 1 van deze 2 pm-ers werkt op de dagen dat het kind komt. (uitgezonderd verlof of ziekte van een van deze pedagogisch medewerkers) 2 pm-ers als de “vaste gezichten” die de hele week samen 5 weekdagen bezetten.  

Naast deze “vaste gezichten”  werken de overige pedagogisch medewerkers ook op vaste dagen op een vaste groep. Dit i.v.m. de continuïteit van zorg en begeleiding van de kinderen.

Wij hebben de afspraak dat er maar 1 pm-er per groep per dag verlof op kan nemen. Dit houdt in dat er voor de kinderen dan altijd een bekend gezicht op de groep is. Mocht het voorkomen dat door een calamiteit (ziekte) ook deze pm-er afwezig is, dan werken wij met vaste invalkrachten.   

Een dag bij Spelen buitenshuis Amsterdam

In het dagprogramma dat Spelen buitenshuis aanbiedt, is ruimte voor de individuele verschillen van de kleintjes en zorgen we ervoor dat de indeling van de dag regelmaat en zekerheid geeft. Een vertrouwd dagritme geeft namelijk houvast voor zowel de pedagogisch medewerk(st)er als voor uw kind. Doordat het dagritme gekenmerkt wordt door vaste onderdelen, snappen kinderen wat er gaat gebeuren.

De mate waarin kinderen een individueel dagritme kunnen volgen of houvast vinden in het ritme van de groep, verschilt sterk per leeftijd. Bij de baby’s wordt zoveel mogelijk het babyritme aangehouden voor het slapen, eten en verschonen.  

Vanaf moment dat baby’s een dreumesje worden, wordt het dagritme vaster en kan er worden toegewerkt naar het ritme van de peuters. Flexibiliteit staat hierbij voorop, door per kind ernaar te kijken wat de behoeftes zijn. Ondanks dat er een meer vast dagritme is, is alles ruim gepland zodat kinderen niet opgejaagd worden. We zorgen ervoor dat de overgang van de ene naar de andere activiteit rustig verloopt.  

De bedoeling is dat er veel buiten gespeeld en bewogen wordt, maar natuurlijk houden we ook rekening met de individuele behoeften van het kind en kan het programma wel eens worden aangepast. Het buitenspelen, doen wij meestal in onze natuurlijke tuin, maar ook wordt er buiten gespeeld op de speelveldjes en in het park die in de buurt beschikbaar zijn. Met de BSO trekken we er met regelmaat op uit! 

Vanaf de leeftijd van ongeveer één jaar zullen kinderen zoveel mogelijk meedoen aan het dagprogramma. Hieronder een indicatie daarvan, dit is een globale dagindeling; iedere dag wordt opnieuw bekeken wat er zal worden gedaan met de kinderen. Een en ander is daarbij afhankelijk van het weer, de groepssamenstelling en de stemming van de kinderen.

  Voorbeeld dag op het kinderdagverblijf

  07.00-09.00Alle kinderen
  Kinderen worden gebracht, vrij spelen in de speelhoeken, een puzzeltje maken of rustig een boekje lezen.

  9.00 – 10.00Grote kring
  Gezamenlijke opening van de dag met een kringgesprek, een liedje en een verhaaltje. We drinken water / sap en eten (biologisch) fruit, verschonen en doen een plasje.

  10.00 – 11.30Individueel en gezamenlijk
  Tijd voor een gerichte activiteit, buitenspelen (op ons eigen terrein of op pad met de bolderwagens) en vrij spel. Baby’s, die er behoefte aan hebben, gaan slapen in de slaapkamer.

  11.45 – 11:50Kleine groep
  Etenstijd voor de kinderen. Samen met de pedagogische medewerkers gaan we eerst onze handen wassen.

  11:50-12:30gezamenlijk
  Aan tafel wordt het liedje “smakelijk eten” gezongen, daarna mogen de kinderen beginnen met de warme maaltijd. Ze krijgen een beker water of melk erbij om te drinken.

  12.30 – 15.00
  Lekker slapen of rusten.

  12:30 – 15:00individueel
  Kinderen die geen slaapbehoefte meer hebben nemen deel aan een rustige activiteit op de groep. Gedurende dit moment bieden we aan 3+ kinderen activiteiten gericht op de voorbereiding op de basisschool periode.

  15.00 – 15.15individueel
  Kinderen komen uit bed, worden verschoond of gaan naar de wc. Kinderen die uit bed komen worden geholpen of begeleid met aankleden.

  15.15 – 15.45gezamenlijk
  Gezellig rond de tafel bieden we alle kinderen nog een verantwoord tussendoortje aan, zoals bijvoorbeeld een cracker met hummus, een soepstengel, augurk, paprika, tomaatje of een stukje komkommer met wat water te drinken

  15:45-17:00Individueel / gezamenlijk
  Kindgerichte activiteiten

  Rond 17:00gezamenlijk
  Boterham met smeerbeleg (kinderen die niet deelnemen aan deze maaltijd krijgen een gezond knabbeltje en water / sap

  16.30 – 18:00/18:30
  Vanaf nu mogen de kinderen weer opgehaald worden. Tot die tijd kunnen kinderen zelf kiezen welke activiteit ze willen doen of wordt er een gerichte activiteit georganiseerd.

  0-2 jaar

  Ook al zijn ze nog zo klein, ieder kindje mag er zijn.
  In onze baby-dreumes groepen verblijven kinderen van 3 maanden tot 2 jaar. Naast liefdevolle aandacht bieden wij jonge kinderen volop ruimte. Ruimte omdat in de eerste levensjaren de basis gelegd wordt voor de latere ontwikkeling. Rollen, zitten, staan, de eerste stapjes, van lach naar schaterlach en natuurlijk de eerste woordjes. Onze ruimtes zijn hiervoor ingericht en onze benadering is afgestemd op de behoefte van uw kind. Wij bieden spelmateriaal dat de nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van uw kind prikkelt.
  Bij de verzorgingsmomenten, het verschonen, de fles en of het eten is persoonlijke aandacht vanzelfsprekend. Uw kind moet zich veilig en gekend voelen! Samen met u als ouder(s) geven we uw kind wat het nodig heeft om zich maximaal te kunnen ontwikkelen.

  2-4 jaar 

  Voor je het weet is je kleine baby een nieuwsgierig peuter geworden die steeds meer zelf op ontdekking gaat. Onze peutergroepen bieden uitdagingen op alle gebieden, zowel fijne en grove motoriek, spel en speelmateriaal, spraak en sociale omgang met kinderen van dezelfde leeftijd. Het groepsgebeuren is een belangrijk onderdeel; kinderen leren gezamenlijk met elkaar activiteiten te ondernemen, zoals bewegen, dansen, buiten klimmen, klauteren, fietsen, speelgoed opruimen en ze leren te luisteren naar elkaar of naar een verhaaltje.

  De speelruimte is voorzien van allerlei doelgerichte materialen voor deze kinderen. Daarnaast bieden wij extra aandacht voor peuters vanaf 3 jaar totdat ze naar school gaan. Deze groep kunnen we – indien het kind eraan toe is extra uitdagingen bieden. Dit doen we door in de ochtend en of middag met basisschool gerichte activiteiten te werken.

  Een kijkje komen nemen?

  Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis Amsterdam.
  Hiervoor nemen wij graag de tijd.

  Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

  Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Naam(Vereist)