Motoriek, zintuigen en rekenprikkels

Met betrekking tot de ontwikkelingsdoelen op het gebied van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling zijn de activiteiten gericht op het scheppen van zoveel mogelijk gelegenheid om de verschillende motorische vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen, en zintuiglijke ervaringen op te doen. Het uitgangspunt is dat kinderen hun motoriek ontwikkelen tijdens dagelijkse activiteiten en spel onder invloed van en in samenspel met zintuiglijke ervaringen

Motoriek, zintuigen en rekenprikkels.

Met betrekking tot de ontwikkelingsdoelen op het gebied van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling zijn de activiteiten gericht op het scheppen van zoveel mogelijk gelegenheid om de verschillende motorische vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen, en zintuiglijke ervaringen op te doen. Het uitgangspunt is dat kinderen hun motoriek ontwikkelen tijdens dagelijkse activiteiten en spel onder invloed van en in samenspel met zintuiglijke ervaringen.

Motoriek

In de activiteiten van Uk & Puk wordt de nadruk gelegd op het bieden van voldoende bewegingsvrijheid aan kinderen, waardoor ze volop de gelegenheid hebben motorische vaardigheden op te doen. Kinderen geven daarbij zelf aan in welk tempo zij zich ontwikkelen. Bij veel activiteiten met baby’s wordt bijvoorbeeld daarom de instructie gegeven op de grond te spelen met de baby’s. Op een harde ondergrond krijgt de baby de gelegenheid om al zijn spieren te oefenen, in tegenstelling tot wanneer hij in een wipstoeltje zit.

Zintuigen

Naast de gelegenheid motorische vaardigheden te oefenen, is er in Uk & Puk aandacht voor het opdoen van verschillende zintuiglijke ervaringen. Door te bewegen en te ervaren ontdekt het kind de wereld om zich heen, leert het de eigenschappen van verschillende materialen kennen en verkent het de ruimte en zijn eigen positie binnen de ruimte. Ontdekkingen die aansluiten bij de ontluikende rekenvaardigheden. Ook hier geeft talige ondersteuning van de pedagogisch medewerker in impuls aan de taal- en denkontwikkeling.

Rekenprikkels

Binnen verschillende activiteiten van Uk & Puk is er aandacht voor de drie rekendomeinen: meten, ruimtelijke oriëntatie en ontluikende gecijferdheid (SLO, 2009). Het gaat hierbij vooral om het opdoen van de eerste ervaringen die de basis leggen voor de latere rekenontwikkeling. Vandaar dat we spreken over ‘rekenprikkels’.

De rekenprikkels zijn nauw verbonden met de taalontwikkeling en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.

Een kijkje komen nemen?

Wij verwelkomen u heel graag bij Spelen buitenhuis.
Hiervoor nemen wij graag de tijd.

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met onze medewerker van Planning & Informatie 06-14732924 of u vult het onderstaande formulier in.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam(Vereist)